กิจกรรมเพื่อสังคม

เปิดรั้วทัวร์คลัง กิจกรรม DIY

15 กรกฎาคม 2558

BAFS เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ในกิจกรรม "เปิดรั้วทัวร์คลัง กิจกรรม DIY" ...

อ่านรายะเอียด

บาฟส์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ณ พิพิธภัณฑ์ ตันแลนด์

31 ตุลาคม 2556

บาฟส์จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่คลังน้ำมันสุวรรณภูมิ โดยพานักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ...

อ่านรายะเอียด

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมพาน้องโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ท่องโลกภาษา ตะลุย English Camp ณ สวนสนุก Dream World

14 มิถุนายน 2556

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และ บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด จัดกิจกรรมพาน้องโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ท่องโลกภาษา ตะลุย English Camp ณ สวนสนุก Dream World เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ...

อ่านรายะเอียด