ผู้ใช้บริการ

  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
  • Q8 Aviation
  • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  • บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด
  • ExxonMobil Aviation Inc.