ระบบการปฏิบัติการ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการน้ำมันอากาศยาน เพียงบริษัทเดียว ที่สนามบินนานาชาติกรุงเทพ ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์หลักที่ให้บริการได้แก่ เจ็ท เอ-1 . น้ำมันเจ็ท เอ-1 ถูกส่งมาจากน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ (FPT) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE) โดยน้ำมันจากสองแห่งจะถูกเก็บรวมกันที่คลังน้ำมันของบริษัทฯ โดยท่อส่งน้ำมัน บริษัทฯ จะรับน้ำมันที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วเท่านั้น ก่อนเข้าสู่ถังเก็บ น้ำมันจะถูกส่งผ่าน อุปกรณ์กรองน้ำมันขั้นต้น และ อุปกรณ์กรองน้ำมันและแยกน้ำ เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนและแยกน้ำออกจากน้ำมัน หลังจากนั้น น้ำมันเจ็ท เอ-1 จะถูกปล่อยให้พักตัวในถังเก็บอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถูกจ่ายออกไป

น้ำมันเจ็ท เอ-1 ถูก ปั๊ม ถูกปั๊มผ่านอุปกรณ์กรองและแยกน้ำเข้าสู่ ระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดของเครื่องบิน และถูกนำส่งเข้าถังน้ำมันของเครื่องบิน โดย รถจ่ายน้ำมัน สำหรับในบริเวณที่ไม่มีระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดของเครื่องบิน การเติมน้ำมันเข้าถังน้ำมันของเครื่องบินจะใช้ รถเติมน้ำมันขนาดใหญ่แทน ทั้งนี้ การจ่ายน้ำมันโดยรถจ่ายน้ำมันและรถเติมน้ำมันจะจ่ายผ่านระบบ Aviation Refuelling Management System (ARMS) เพื่อความถูกต้องแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทฯ