สถิติความปลอดภัย

BAFS - สถิติความปลอดภัย

ตั้งแต่ 9 ก.ย. 56 ถึง 28 ก.พ. 61
 • Without a lost time accident
  ชั่วโมง - คน
 • Target
  ชั่วโมง - คน
 • Best Record
  ชั่วโมง - คน
 • Latest accident
  8 ก.ย. 2556