กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัยบาฟส์เยี่ยมโรงเบียร์ช้าง

25 กุมภาพันธ์ 2553

คณะกรรมการความปลอดภัย พื้นที่คลังน้ำมันสุวรรณภูมิ สถานีย่อยสุวรรณภูมิและ คลังน้ำมันดอนเมือง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารความปลอดภัยของบริษัท เบียร์ทิพย์บริวเวอรี่ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเบียร์ช้างและเบียร์อาชา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ...

อ่านรายะเอียด

บาฟส์ประกาศเกียรติคุณ คณะทำงานระบบ OHSAS 18001 : 2007

15 ธันวาคม 2551

มรว.ศุภดิศ ดิศกุลมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะทำงานจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สามารถผลักดันให้บาฟส์ได้ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ...

อ่านรายะเอียด

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

17 ธันวาคม 2550

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ ประจำ 3 พื้นที่ของบริษัท ...

อ่านรายะเอียด