กิจกรรมองค์กร

ร่วมทำบุญ พิธีสงฆ์ ในกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปี 25561

06 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมันสุวรรณภูมิ ผู้แทนผู้บริหารอาวุโส และพนักงานบริษัทฯ ร่วมทำบุญ พิธีสงฆ์ ในกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปี 25561 ...

อ่านรายะเอียด

BAFS จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียน โดยพาเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

28 พฤศจิกายน 2560

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดคู้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ...

อ่านรายะเอียด

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับชุมชนประจำปี 2560

23 พฤศจิกายน 2560

ให้แก่หมู่บ้าน 2 หมู่ 9 หมู่ 10 โรงเรียนวัดหัวคู้ โรงเรียนปากครองมอญ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย และ อบต. ศรีษะจรเข้น้อย ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน สุวรรณภูมิ ...

อ่านรายะเอียด