กิจกรรมองค์กร

คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัยประจำปี 2560

01 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัยประจำปี 2560 ...

อ่านรายะเอียด

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

29 กันยายน 2560

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...

อ่านรายะเอียด

ผู้บริหาร BAFS GROUP และพนักงานร่วมงาน Core value Day 2017

29 กันยายน 2560

ผู้บริหาร BAFS GROUP และพนักงานร่วมงาน Core value Day 2017 ...

อ่านรายะเอียด