ร่วมงานกับบาฟส์

BAFS business is based upon the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR). We operate under the principles of good corporate governance, together with the responsibility towards our internal and external society, and with the commitment to taking care of the environment continuously.

พนักงานบริการน้ำมันอากาศยาน(ชั่วคราว) จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับ ปวส.ช่างยนต์ , ไฟฟ้า หรือปริญญาตรี สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง      
 • มีความสามารถในการขับรถได้ดีและมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) มีใบรับรองแพทย์แสดง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานกะได้และไม่เคยมีคดีใดๆมาก่อน
 • มีความขยัน อดทน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง(ชั่วคราว) จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับ ปวช.หรือ ปวส. ช่างยนต์,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์  
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระดับ ปวช.อย่างน้อย 2 ปี หรือ ปวส.อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการขับรถได้ดีและมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) มีใบรับรองแพทย์แสดง
 • สามารถทำงานกะได้และไม่เคยมีคดีใดๆมาก่อน
 • มีความขยัน อดทน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ